Arbejdsmiljø og indeklima

Hvordan sikrer I et godt arbejdsmiljø/indeklima i jeres virksomhed? Det fysiske arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdernes trivsel. Nogle arbejdspladser er mere udsatte for påvirkninger af det fysiske arbejdsmiljø end andre, så det er ofte forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke elementer der skal analyseres og vurderes.

Arbejdsmiljø og indeklima har gennem mange år været et kerneområde for Eurofins Miljø Luft. 

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Vi kan tilbyde jer en lang række forskellige undersøgelser:
Arbejdsmiljøundersøgelser, analyser af luftprøver, kontrol af tekniske installationer (trykluft, stinkskabe, gasinstallationer, ventilationssystemer), sikkerhed ved omgang med kemikalier, arbejdspladsvurdering, brug og test af personlige værnemidler, substitution og meget mere. 

Hvis du og din virksomhed har ønske om nogle specifikke undersøgelser, er I meget velkomne til at kontakte os, så vi sammen kan vurdere hvilke metoder og midler, der skal anvendes.

Vi kan også hjælpe jer med monitering, laboratorieanalyser, vejledning og rådgivning samt udlejning af måleudstyr.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø og indeklima her:

Kontakt mig for mere information:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en arbejdshygiejnisk måling?
En måling af luften på en arbejdsplads eller en medarbejder, der kan dokumentere den kemiske eksponering for f.eks. støv, fibre, gasser og dampe.

Er støv på arbejdspladsen farligt?
Ja, indånding af støv i for store mængder kan forårsage gener og alvorlige sundhedsskader f.eks. lungesygdomme of kræft. Arbejdspladser kan få målt støvniveauet ved arbejdshygiejniske målinger for at sikre at medarbejdere ikke eksponeres for støv i for store mængder.  

Hvordan måler man indeklimaet?
Der findes ikke en decideret indeklimamåling, som måler ”hele indeklimaet”. Eurofins er eksperter på målinger af kemiske afgasninger i indeklimaet f.eks. flygtige organiske stoffer (VOC) eller formaldehyd, der kan komme fra byggematerialer og inventar.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close