PCB

PCB

Har du brug for undersøgelse, analyse og vejledning omkring PCB? Så kan vi hjælpe. Vi har flere års erfaring med undersøgelser for PCB. Vi tilbyder blandt andet luftmålinger, kortlægning og analyse af indsendte materialeprøver.

Hvor findes PCB?

På grund af en lang række fordelagtige tekniske egenskaber blev PCB vidt udbredt i industrien op igennem tresserne og halvfjerdserne. PCB blev totalt forbudt i 1980 på grund af alarmerende oplysninger om de miljømæssige egenskaber. Senere forskning har endvidere vist betydelige sundhedseffekter på mennesker som følge af PCB.

Nye undersøgelser har vist, at der kan være en betydelig udsættelse for PCB ved at opholde sig i bygninger med PCB materialer. Sundhedsstyrelsen har nu af den grund sat vejledende grænser for koncentrationen af dette stof i indeklimaet.

I denne tabel kan du se, hvilke materialer PCB ofte findes i:

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Eurofins Miljø Luft A/S har erfarne måleteknikere, der med kort varsel kan rykke ud for at foretage akkrediterede målinger for PCB i indeklimaet, hvis der er mistanke om PCB i luften.
Vi har mange års erfaring med undersøgelser for PCB, og derfor kan vi hjælpe dig med at analysere indsendte materialeprøver, som du selv udtager. Dette gælder både prøver af byggematerialer og prøver fra indeklimamålinger / luftmålinger.

Kortlægning af PCB i bygninger

Er du usikker på, om en bygning indeholder PCB, vil det forholdsvis enkelt kunne afgøres med udtagning af prøver til analyse. Forud for renoveringsarbejder vil en kortlægning af hele bygningen ofte være en både miljø- og ressourcemæssig fordel. Bemærk i øvrigt, at renovering af materialer, der indeholder PCB, skal udføres efter Arbejdstilsynets særlige regler.

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for undersøgelse og analyse for PCB:

Kristina Hansen

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close