Asbest

Asbest er en betegnelse for en gruppe fiberformede silikater. Der har været anvendt flere forskellige asbestmaterialer i byggerier, men der er 3 typer, som ofte er blevet brugt. Det er: Hvid asbest (chrysotil), brun asbest (amosit) samt blå asbest (crocidolit). Brugen af asbest er i dag stramt reguleret i Danmark og mange andre lande.

Årsagen til at man har anvendt asbest er, at det har en række glimrende tekniske egenskaber. Asbest har stor modstandsdygtighed overfor varme, og da fibrene er meget tynde, har det også en stor trækstyrke.

Derfor har asbest været anvendt i lofts- og vægbeklædninger, gulvmaterialer samt som isolations- og brandhæmmende materiale. Problemet med asbest er dog, at det er sundhedsskadeligt, når man indånder det. Asbest i miljøet har i mange år været kædet sammen med visse sygdomme, blandet andet asbestos – og asbest er ligeledes dokumenteret kræftfremkaldende. Det mest karakteristiske ved anvendelsen af asbest, er at der ikke er nogen nedre grænse for den sundhedsskadelige koncentration. 

Derfor søger man at reducere mængden af asbest til den lavest mulige. Der er dog ikke krav om, at asbest skal fjernes, men i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 993 er det foreskrevet, at asbest skal registreres.

Kontrol af materialer og fiberkoncentration

Det kan være yderst vanskelig at få et overblik over, hvilke materialer, som indeholder asbest. Asbest er anvendt i mange forskellige materiale – alene i Danmark formoder man, at asbest er blevet brugt i op til 3.000 forskellige produkter. Der kan findes udgave af det pågældende produkt som indeholder asbest, mens andre udgaver ikke indeholder asbest. Derfor er det ofte nødvendigt at lave en detaljeret undersøgelse af materialet for på denne måde at afgøre, om produktet indeholder asbest. Det kan også være aktuelt at lave målinger af mængden af luftbårne asbestfibre.  

Rengøringskontrol
Når man laver en asbestsanering er der to elementer, som er afgørende for resultatet: 
1.  Nedtagningen eller forseglingen af de asbestholdige materialer.
2.  Den efterfølgende rengøring.

Bliver der ikke lavet en omhyggelig rengøring efter saneringen, er der stor risiko for, at fiberkoncentrationen er meget højere, end før sanering blev lavet. Eurofins’ egne samt udenlandske erfaringer viser, rengøringen efter sanering ikke kontrolleres optimalt, hvis man blot gør det visuelt. Derfor bør man supplere den visuelle kontrol med tekniske målinger. 

Undersøgelse og kontrol af asbest hos Eurofins

Eurofins Milljø Luft har gennem mere end 25 år foretaget målinger og analyser for asbest samt rådgivet danske og udenlandske kunder om asbestforhold.

Vi kan hjælpe jer med at lave:

  • kortlægning af asbest
  • vurdering af behov for tiltag
  • rådgivning om indkapsling, forsegling eller fjernelse af asbest
  • kontrolmålinger før, under og efter arbejde med asbest
  • Måling af fiber-koncentration
  • Rengøringskontrol efter sanering

Hvis I står med en hasteopgave, har vi naturligvis også mulighed for at hjælpe jer – også selvom det er med meget kort varsel. Skal I have udført materialekontrol, kan I enten selv udtage prøverne og sende dem til os, eller vi kan udtage prøverne for jer. Eurofins søger for analyse af resultaterne samt rapportering. Alle arbejdshygiejniske målinger bliver gennemført som akkrediterede målinger i henhold til DANAK akkreditering nr. 168.

Rådgivning
Når vi laver en kortlægning af asbest, tilbyder vi også at foretage en uvildig vurdering af behov tiltag – herunder indkapsling og forsegling efter der er fjernet asbestholdige materialer. Det er dog vigtigt, at se asbest-renovering i en sammenhæng, og det kan i nogle tilfælde være mest hensigtsmæssigt at sikre og indkapsle materialerne fremfor at fjerne dem.  

Du kan læse mere om asbest på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har du brug for undersøgelser og kontrol af asbestforhold, er du velkommen til at kontakte os:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close