Hvad er DGNB certificering?

DGNB er en bæredygtighedscertificering, som bruges til at bedømme nybyggeri. Certificeringen gælder for alle typer bygninger. Der er fastsat 49 kriterier, som byggeriene bliver bedømt ud fra, og der bliver optjent point, når man opfylder kriterierne. Disse point er afgørende for byggeriets DGNB vurdering, som kan være fra bronze til platin. 

En DGNB certificering giver jer papir på hvor bæredygtigt byggeriet er. Certificeringen er derfor relevant for alle, som arbejder med byggeri og byudvikling. Du kan læse mere om DGNB certificering hos Green Building Council Denmark

TVOC og formaldehyd

DGNB stiller også krav til indendørs luftkvalitet. Byggematerialer kan indeholde kemiske stoffer, som frigives inde i bygningen. Denne afgasning forekommer ofte i nybyggerier, da der er anvendt nye og friske byggematerialer. Derfor er det vigtigt at lave indendørs luftmålinger, for at måle koncentrationen af totale organiske forbindelser (TVOC). DGNB foreskriver, at koncentrationen af TVOC samt formaldehyd skal kontrolleres, og der er opstillet følgende kriterie:

TVOC-koncentration (totalkoncentration) må ikke overstige 3.000 μg/m³ Formaldehydkoncentration må ikke overstige 100 μg/m³

Indensdørs luftkvalitet kriteriet er et såkaldt udelukkelseskriterium. Det betyder, at hvis et byggeri ikke overholder kriteriet, så kan det ikke DGNB certificeres. Der er også krav om, at bygningsreglementet samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser skal overholdes for at kunne få certificeringen.  

Hvordan vi kan hjælpe jer

Eurofins Miljø Luft har erfarne måleteknikere, som kan udtage luftprøver, som i vores laboratorium kan analyseres for TVOC og formaldehyd i henhold til DGNB certificeringens kriterium. På denne måde kan I løbende holde øje med, at I lever op til DGBN kravene. 

Kontakt os for at få lavet TVOC og formaldehyd luftprøver:

Kristina Hansen

Kunderådgiver

Søren Prisak

Kunderådgiver

DGNB webinar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close