Hexavalent krom Cr(VI)

Når man svejser eller udfører andre former for “varmt arbejde” med metaller og rustfrit stål, som indeholder chrom, er der en risiko for at blive udsat for krom 6 – også kaldet Cr(VI). Det gælder også, hvis personen bearbejder metallet – for eksempel ved slibning eller sandblæsning. Hvis man håndterer metaller med krom 6 på sin arbejdsplads, er det arbejdsgiverens pligt at sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for unødig påvirkning af stoffet.

Hvad er chrom maling?

Krom 6 er tilsat legeret stål, da det øger hærdbarheden og korrorionsbestandigheden. Derudover findes stoffet i pigmenter og metalbelægninger. Hexavalent krom er dog stærkt oxiderende, og er både miljø- og sundhedsfarligt. Af samme årsag er Krom 6 omfattet af kræftbekendtgørelsen, og er meget strengt reguleret i arbejdsmiljølovgivningen. Der er krav til at man laver forebyggende foranstaltninger, så den mængde krom 6 man bliver udsat for holdes på et absolut minimum.

Krom 6 bliver typisk anvendt i disse industrielle processer:

Måling af koncentration af krom i luften

Eksponering for Cr(VI) via luften i arbejdsmiljøet er meget relevant for virksomheder, som håndterer processer med overfladebehandling, hvor der anvendes krom samt for industriarbejdere, der f.eks. arbejder med forkromede metaloverflader.

Har du brug for at få målt koncentrationen af chrom i luften, kan Eurofins Miljø Luft hjælpe jer. Vi er Danmarks eneste udbyder af akkrediteret prøvetagning og analyse, så vi kan hjælpe jeres virksomhed med at dokumentere koncentrationen af chrom i henhold til gældende grænseværdier, som er fastsat af Arbejdstilsynet. Derudover kan vi også tilbyde dig, at undersøge om de forebyggende foranstaltninger er tilstrækkelige og effektive.

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for dokumentation af jeres chrom 6 koncentrationer:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close