Måling & Test af Indeklima

Kvaliteten af vores indeklima påvirker os naturligvis – og et dårligt indeklima vil ofte medføre gener. Det kan være gener såsom hovedpine, træthedsfornemmelse, irritationer i hud- og øjne samt en oplevelse af at luften føles tør. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på indeklimaet – og der er muligt at påvise og afhjælpe årsagerne til gener i indeklimaet. 

“Vi døjer med hovedpine – hvad er årsagen?”
Dette spørgsmål har ofte været starten på en undersøgelse af indeklimaet på en arbejdsplads. Undersøgelsen består som regel i en gennemgang af en række udvalgte fysisk/kemiske faktorer. Mange arbejdspladser har haft fokus på indeklimaet de seneste år, men der er fortsat et behov for løbende at undersøge indeklimaet.

Hvilke faktorer påvirker indeklimaet

Få måling og vurdering af jeres indeklima

I løbet af de sidste par år er der opstået nye emner indenfor indeklima, som relaterer sig til komforten i vores boliger samt arbejdspladser. Det har også medført en øget viden og kendskab til, hvad det er, der påvirker luftkvaliteten. 

Nogle af de ting, som man har stillet spørgsmål ved i forhold til indeklimaet er blandt andet: 

  • Hvilke materialer skal vi vælge til vores nybygning?
  • Betyder jordforureningen under huset noget for vores helbred?
  • Hvad skyldes misfarvningen på væggene?
  • Hvilke rengøringsmidler er bedst og mindst skadelige at anvende?
  • Hvordan kan og skal vi indrette arbejdspladsen, så vi får et godt fysisk arbejdsmiljø?

Mange virksomheder og byggefirmaer bruger i stigende grad flere ressourcer på at forebygge problemer med indeklimaet inden de opstår. Én af måder at gøre det på, er ved at anvende indeklimarigtige byggematerialer til nybyggeri. Derudover kan man også købe møbler og inventar, som ikke afgiver dampe og gasser i lokalerne.

Tag hånd om indeklimaet
For at hjælpe vores kunder med skabe et godt indeklima, sørger Eurofins Miljø Luft for at holde vores viden og ekspertise ved lige. Derfor deltager vi i nationale og internationale arbejdsgrupper, som fokuserer på indeklimarigtige byggematerialer. Derudover råder vi over egne avancerede måle- og analysefaciliteter, der kan tilvejebringe netop den information, som du skal bruge i forbindelse med konkrete tiltag.

I løbet af de seneste 20 år, har Eurofins Miljø udført mere end 300 undersøgelser af indeklimaer. Formålet med disse undersøgelser har været at påvise og afhjælpe problemer og gener med indeklimaet. Det kan være en kompliceret udfordring at løse indeklimaproblemer, hvis man ikke har den rette viden og kompetencer indenfor området. Hvis du har spørgsmål til indeklima og løsning af indeklimaproblemer, er du altid velkommen til at kontakte os – og det er er naturligvis helt uforpligtende. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte os herunder:

Kristina Hansen

Kunderådgiver

Thomas Bjerring

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close