Indeklimamålinger

Dårligt indeklima kan medføre mange forskellige gener. Vi kan hjælpe dig med at identificere de underliggende årsager.

Dårligt indeklima kan forårsage diverse symptomer, bl.a.:
Træthedsfornemmelse
Hud-, slimhinde- og øjenirritationer
Hovedpine
• Koncentrationsbesvær
Allergi og overfølsomhedsreaktioner

Hvilke faktorer påvirker indeklimaet

“Vi døjer med hovedpine – hvad er årsagen?”

Dette spørgsmål er ofte starten på en undersøgelse af indeklimaet på en arbejdsplads. Undersøgelsen består som udgangspunkt af en gennemgang og vurdering af udvalgte fysisk/kemiske faktorer – og selv om indeklimaet har været i fokus gennem mange år, er der fortsat behov for denne type undersøgelse.

Indeklimaet er en sammensat størrelse og påvirkes af en lang række forhold, herunder: 
 dårlig luftkvalitet som følge af for høje/lave temperaturer
• uhensigtsmæssig luftfugtighed
• utilstrækkelig ventilation
• forurenende kemiske stoffer som kan afgasse fra f.eks. byggematerialer
• mikrobiologi som f.eks. skimmel samt støj
• belysning.

Problemer med dårligt indeklima vil oftest være en kombination af flere forhold. De enkelte forhold kan være forholdsvis ligetil at analysere og identificere, men det kan være vanskeligt og ressourcekrævende med en fuld gennemgang. Det er dog vigtigt at komme til bunds i årsagerne til oplevelserne af dårligt indeklima, da udbedring af de eventuelle problemer typisk vil medføre, at symptomerne hos de ansatte forsvinder. 

Oplevelser af dårligt indeklima er altid meget individuel blandt forskellige mennesker og kan desuden være påvirket af andre arbejdsmiljømæssige faktorer såsom det psykiske arbejdsmiljø og stressrelaterede problemstillinger.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi råder over avancerede måle- og analysefaciliteter, som kan give dig den information, som du skal bruge for bedst at prioritere udbedrende tiltag og sætte effektivt ind. Vi rådgiver om, hvilke parametre der er relevante at afdække i netop din situation. Måleresultaterne rapporteres i en rapport sammenholdt med relevante anbefalinger på området og vores faglige vurdering. 

Vi tilbyder prøvetagning og analyse af følgende parametre:
Asbest
Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Formaldehyd og andre aldehyder
Kimtal/mikrobiologi
Luftskifte
Støv og partikler
Polychlorerede biphenyler (PCB)
Polyaromatiske kulbrinter (PAH)
Radon
Skimmelsvamp
Støj
Temperatur, luftfugtighed og CO2
Træk (kvalitativ vurdering)

Kontakt os, hvis du har brug for indeklimamålinger

Vi udfører ikke opgaver for private.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close