Luftskifte i boliger & kontor

For at opnå et behageligt og sundt indeklima i bygninger, skal man skifte “gamle” og foruerende luft ud med frisk luft udefra. Luftskifte er således med til at sikre, at luftkvaliteten er tilfredsstillende. Luftskifte kan også forklares som summen af luftudvekslinger mellem det enkelte rum og dets omgivelser. 

Har man et dårligt indeklima eller vil man bare have undersøgt kvaliteten af luftskifte i en bygning, kan man få målt luftskifte samt luftudveksling i rum. Ved indeklimaundersøgelser samt undersøgelse af jordforureningers påvirkning på bygninger indgår måling af luftskifte som en del af undersøgelserne. 

Udluftning og skift af luft

Ofte bliver luftskiftemålinger lavet som korttidsmålinger – for det meste over nogle timer. Korttidsmålinger er dog forbundet med stor usikkerhed, hvis luftskiftet varierer på grund af brugen af bygningerne, mekaniske ventilationsanlæg, udeklima m.m. 

Pålidelige målinger over lang tid

Der er dog et alternativ til korttidsmålinger af luftskifte. Siden starten af 90’erne ar det været muligt at anvende passive (diffusive) måleteknikker til måling af luftskifte. Ved brug af disse måleteknikker kan man gennemfører målinger over længere periode – for eksempel en uge eller 14 dage. Dermed får man et mere realistisk billede af det gennemsnitlige luftskifte i bygningen (eller dele af bygningen). 

Med passive måleteknikker er det også muligt at måle den præcise luftudveksling mellem tilstødende rum. Det bliver således muligt at afgøre, hvor meget af lufttilførslen er udefra (frisk luft), samt hvor stor en del er genbrugsluft fra andre dele af samme bygning.  

Der er desuden en tredje anvendelsmulighed for målteknikken, hvor man kan spore luftudveksling over længere afstande i en bygning. Det kan bruges til at finde årsagen til madlugt på 4. etage i en bygning fra et køkken i stueetagen. 

Metoden bag måleteknikken

Passive måleteknikker er baseret på samtidig dosering og måling af sporgasser af typen perfluorcarboner. Sporgaskilderne og målerne (samplerne) er på størrelse med blyanter. Doseringen sker i meget lave koncentrationer, og teknikken er kun mulig, fordi der anvendes yderst følsomme analyseteknikker. Der bliver anvendt forskellige perfluorcarboner for at kunne at måle luftudveksling mellem forskellige rum.

Teknikken er udviklet til på måling under normale indeklimaforhold med lave VOC baggrundsforureninger.

Vi udfører ikke opgaver for private.

Hvis du har behov for måling af luftskifte i bygninger så kontakt mig:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close