Passiv opsamling af luft

Eurofins Miljø kan tilbyde jer to forskellige teknikker til passiv opsamling af flygtige forbindelser: ATD-rør og ORSA-rør. 

Passiv opsamling af luft med ATD-rør

Et ATD-rør desorberes ved opvarmning, og prøven kan kun analyserer én gang. 

Passiv opsamling af luft med ORSA-rør

Et ORSE-rør er et glasrør med en diffusionsåben membran i begge ender af røret samt aktiv kul i mindten af røret. Man kan injicere prøver fra ORSA-rør flere gang, fordi kullet i røreret ekstraheres med et opløsningsmiddel.   

En stor forskel på de to teknikker er selve analysedelen. Vi har flere års erfaring med begge teknikker. Hvilken teknik som I skal anvende, afhænger af hvilke parametre I ønsker at fokuserer på. Detektionsgrænserne og akkrediteringsstatus for de to teknikker er nemlig forskellige. Du kan se en oversigt over disse forskellie i grafen længere nede på denne side. 

Forskellene på ATD og ORSA

Selvom analyse detektiongræserne for de to teknikker er forskellige, så er detektionsgræsnerne ved 14 dages opsamling af luft forholdsvis ens. Eventuelle differencer kan tilskrives forskelle mellem ekstraktion (ORSA) og desorbtion (ATD). Derudover er der også forskelle i rørenes optagelsesrater (ATD: Toluen 0,32 ml / min. ORSA: Toulen 5,72 ml / min).

En vigtig forskel på teknikkerne er muligheden for at bestemme TVOC. Med ATD er det muligt at måle op til C18, hvorimod ORSA kan måle op til C25. Derfor anbefaler vi, at I vender ORSA-rør, hvis I skal måle TVOC op til C25. 

Selvom teknikkerne på mange parametre er ens, så anbefaler vi ikke, at I skifter vilkårligt mellem teknikkerne. Det gælder specielt, hvis I laver monitorering eller projekter med flere prøvetagningsrunder som er fordelt over både tid og steder. 

  ATD   ORSA  
Kulbrinter,
aromatiske
DL (µg) DL ved passiv
opsamling i 14 dage (µg/m3)
DL (µg) DL ved passiv
opsamling i 14 dage (µg/m3)
Benzen 0,001 0,2 0,01 0,1
Toluen 0,001 0,2 0,05 0,4
Ethylbenzen 0,001 0,2 0,01 0,1
m-/p-xylen 0,001 0,2 0,01 0,1
o-xylen 0,001 0,2 0,01 0,1
sum af
C9-aromater
0,005* 0,5* 0,03 0,3
sum af
C10-aromater
0,005* 0,5* 0,03 0,3
TVOC
C6-C18
0,5* 80*
TVOC
C6-C25
  >C18 ikke muligt 5 43
         

*Ikke omfattet af akkrediteringen

Her kan du læse Miljøstyrelsens tekniske redegørelse om passiv opsamling af TVOC

Kontakt mig hvis I har brug for hjælp til opsamling af luft:

Sanne Sadolin

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close