PCB i byggematerialer

PCB er et sundhedsfarligt stof, som skadeligt både for mennesker og miljø. Det var dog først i 1970’erne, at man opdagede at PCB var farligt at anvende. Derfor vurderes det at op mod 21.000 boliger, institutioner og erhvervsejendomme kan være forurenet med PCB. 

Man har forsøgt at kortlægge PCB i danske bygninger. Kortlægningen kan ses her

Ligesom asbest besidder PCB en række gode tekniske egenskaber, hvilket var årsagen til at det blev anvendt i byggematerialer. i 1980 blev PCB forbudt, da der var flere oplysningerne om materialets miljømæssige påvirkninger. Yderligere forskning viste da også, at PCB har en betydelig sundhedsmæssig påvirkning af mennesker. Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende grænser for koncentrationen af PCB i indeklimaet. 

Tabellen viser nogle af de typiske anvendelser og produkttyper, hvor PCB kan forekomme.

Produkttype Typisk anvendelse
Fugemasser

– Udendørs fugning ved beton eller stenkonstruktioner
– Indendørs fugning rundt om vinduer, døre og gulve eller i forbindelse med flisebelagte gulve

Forseglingslim – Forseglingslim i termovinduer (mellem glas og afstandsskinne)
Cementprodukter – Indendørs og udendørs pudsning / revneudbedring af vægge eller gulve af beton, tegl eller letbeton
– Fliselægning i vådrum eller bassiner
– Gulvafretning (nivellering)
Maling Udendørs maling af betonvægge

Undersøgelser og analyser af PCB

Eurofins Miljø Luft har mange års erfaring med undersøgelser for PCB. 

Vi tilbyder:

  • Luftmålinger
  • Kortlægning af PCB
  • Analyse af indsendte materialeprøver

Vi tilbyder også at analysere prøver, som I selv har udtaget. Dette gælder både for prøver af byggematerialer og prøver fra indeklimamålinger eller luftmålinger. Hvis I har brug for, at vores erfarne teknikere foretager målinger for PCB i indeklimaet, kan vi hjælpe jer – også selvom prøverne skal laves med kort varsel. Måleresultaterne kan ved behov foreligge indenfor få dage efter prøvetagning.

Er I usikre på, om en bygning indeholder PCB, kan det forholdvis nemt afgøres ved at udtage en prøve til analyse. Det vil ofte være en god idé at kortlægge en bygning forud for en renovering. Bemærk at renovering af materialer, der indeholder PCB, skal udføres efter Arbejdstilsynets særlige regler.

Hvis I har brug for måling eller analyse af PCB, kan I altid kontakte os:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close