Miljø på affaldsforbrændingsanlæg

Miljøforholdene på affaldsforbrændingsanlæg er ofte meget komplicerede, og der er ofte nogle specifikke problemstillinger, som er relevante for anlæggene. Derudover er der en række krav og regler til forbrændingsanlæggene, som er defineret i Affaldforbrændingsbekendtgørelsen.

Der er det vigtigt, at vælge en samarbejdspartner som har viden om disse regler samt erfaring med målinger på miljøforbrændingsanlæg. 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Eurofins Miljø Luft tilbyder en lang række forskellige målinger og undersøgelser, blandt andet:

 • Stikprøvemåling af støv- og gasformige emissioner
 • Kontinuert overvågning af emissioner
 • Kvalitetssikring af anlægsinstrumenter
 • Bestemmelse af kategori på slagge
 • Måling af gasser, dampe og støv
 • Måling og rådgivning om lugt
 • Rådgivning om støjdæmpning
 • Måling af ekstern støj
 • QAL 1, QAL 2 og QAL 3
 • Anmeldelser af stoffer og materialer til myndighederne
 • Prøvetagning og analyse af spildevand og procesvand
 • Rådgivning om vandkvalitet og genanvendelse af vand
 • Rådgivning om rensemuligheder og optimering af drift
 • Vurdering og rådgivning om arbejdsmiljøforhold
 • Udarbejdelse af kvalitetsmanualer
 • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
 • Myndighedskontakt
 • Egenkontrol

Vores ydelser er akkrediteret af DANAK. Vores akkrediteringer dækker desuden også støj- og spildevandsområdet. Dermed kan vi tilbyde jer en totalløsning, hvor eksempelvis luftemissioner, støj og spildevand samles i én aftale. Det gør det nemmere for jer, da det kræver mindre administration, og I skal kun henvende jer ét sted.

Hvis du vil læse mere om miljø på affaldsforbrændingsanlæg, så kan du læse vores brochure her

Kontakt os, hvis du vil høre mere om måling og undersøgelse af miljøforhold på forbrændingsanlæg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close