Luftprøver på Eurofins’ lugtlaboratorium

På vores lokation i Galten, har vi indrettet et laboratorium til lugtmålinger i et specielt lokale. For at øge testenes kvalitets og resultaternes troværdighed, er lokalet isoleret fra de øvrige aktiviteter på laboratoriet. Derudover er der en yderst effektiv ventilation i lokalet, så luften bliver skiftet ca. ti gange i timen. Der er også et svagt overtryk i rummet, og lufttilførslen sker gennem et aktivt kulfilter. Alt dette er med til at sikre at luften i rummet er meget ren. 

Vi anvender laboratoriet til at lave emissionsmålinger af luftprøver. Luftprøverne bliver lavet i felten, hvorefter vi undersøger prøven i lugtlaboratoriet. På den måde sikrer vi, at luftprøven ikke bliver forurenet, og at resultatet er troværdigt. 

Lufttest og lugtprøver

Det udstyr, som vi anvender til måling og analyse af luftprøver og lugtprøver lever naturligvis op til de gældende regler. Udstyret består af en luftforsyning med luftkonditionering og et fortyndingssystem, hvor prøven fortyndes med kendte mængder ren luft.

Udstyret overholder blandt andet følgende specifikationer:

  • Luften doseres dynamisk.
  • Luftstrømmen pr. lugtport er ca. 30 l/min.
  • Fortyndinger doseres til portene i fortyndingstrin på ca. 2.
  • Doseringen af lugtstof er kortvarig for at hindre tilvænning.
  • Der er tvungent valg mellem to lugtporte for hvert fortyndingstrin for at undgå forudindtagethed. Kun en af portene indeholder lugtstof.
  • For at undgå forurening af lugtprøven er alle dele, der kommer i forbindelse med lugte, udført i teflon, glas eller rustfrit stål. Prøveposerne er udført i Tedlar (PVF), der kun i ringe omfang adsorberer lugtstoffer
Desuden har vi et testpanel på op til 20 personer tilknyttet lugtlaboratoriet. Alle testpersoner har været igennem en række opgaver, som har til formål at teste deres luftfølsomhed. Normalt deltager 6 personer i en lugttest, men hvis der er behov for flere deltager, er det naturligvis også en mulighed. 
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close