OML-beregninger

OML-modellen (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) er en spredningsberegningsmodel der typisk bliver anvendt til vurdering af hvorvidt en virksomhed overholder en given grænseværdi for forurening til luft, udtrykt som B-værdi (Bidragsværdi).

I dag bliver der stillet krav til partikeludledninger for virksomheder – både rent lovgivningsmæssigt men også fra forbrugernes side, der i højere grad prioriterer bæredygtighed i deres forbrugsvaner. Derfor er OML og OML-beregninger nødvendige, hvis I som virksomhed skal være sikre på at overholde alle gældende regler på området og være på forkant med lovgivningen.

OML-beregning

OML-betydning

OML er en forkortelse for ”Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller”. OML er en model, der bruges til at kortlægge og beregne luftforurening fra en hovedkilde. Modellen kan estimere luftkvaliteten i afstande på mellem 15-20 km. fra forureningskilden.

Hvad er OML beregning?

Spredningsberegning med OML bruges til dimensionering af afkasthøjder, luftrensning samt tilrettelæggelse af produktion, så grænseværdien overholdes. Retningslinjer for anvendelse af modellen er beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning.

En OML-beregning er en anerkendt metode til både luft- og lugtberegninger af forureningskilder som fx en skorsten, industrilandbrug eller større produktioner. Med en OML-beregning kan din virksomhed opnå vigtige miljøgodkendelser og sørge for, at I ligger under gældende grænseværdier for forurening og samtidig lever op til lovgivningen.

Desuden kan en OML-beregning også bruges til at kortlægge jeres forurening i virksomheden, så I aktivt kan arbejde mod at reducere den med målbare resultater. På den måde kan I være en vigtig spiller på markedet i kampen om at reducere CO2-udslippet på både nationalt og globalt plan.

Vi har mange års erfaring med OML-modellen

Eurofins Miljø Luft A/S har mange års erfaring med spredningsberegninger med OML-modellen. Vi laver OML-beregninger på alt fra små virksomheder med et enkelt ventilationsafkast, til store virksomheder med mange afkast.

Eksempler på hvad Eurofins Miljø Luft A/S har lavet OML-beregninger af:

Hvad koster en OML-beregning?

Hos Eurofins Miljø Luft A/S har vi mange års erfaring med emissionsmålinger. Det gør, at vi gennem årene har opbygget en ekspertise og erfaring, som vi bruger til OML-målinger for små og store virksomheder.

Ikke to virksomheder er ens, og derfor vil prisen for at få foretaget en OML-beregning variere. Ønsker I som virksomhed at få en professionel OML-beregning, er I velkomne til at kontakte os for at få et uforpligtende tilbud allerede i dag. Vi kan også lave en kombineret emissionsmåling med efterfølgende OML-beregning på baggrund af målingen.

Kontakt mig for at få en pris på en OML-beregning for din virksomhed. Vi kan også lave en kombineret emissionsmåling med efterfølgende OML-beregning på baggrund af målingen

Peter Søller

Kunderådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close