OML-beregninger

OML-modellen (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) er en spredningsberegningsmodel der typisk bliver anvendt til vurdering af hvorvidt en virksomhed overholder en given grænseværdi for forurening til luft, udtrykt som B-værdi (Bidragsværdi).

Spredningsberegning med OML bruges til dimensionering af afkasthøjder, luftrensning samt tilrettelæggelse af produktion, så grænseværdien overholdeles. Retningslinjer for anvendelse af modellen er beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning.

Eurofins Miljø Luft A/S har mange års erfaring med spredningsberegninger med OML-modellen. Vi laver OML-beregninger på alt fra små virksomheder med et enkelt ventilationsafkast, til store virksomheder med mange afkast.


Eksempler på hvad Eurofins miljø Luft A/S har foretaget OML-beregninger tæller:

  • Forbrændingsprodukter fra forbrændingsanlæg og kraftværker så som NOx, CO, støv m.m.
  • Malingskomponenter og opløsningsmidler fra fx sprøjtekabiner
  • Lugt fra industri og fødevareproduktion
  • Restprodukter fra produktion, feks. støv, metaller, sure gasser m.m.

Hvordan kan Eurofins Miljø Luft hjælpe jer med OML-beregninger?

 Vi har stor erfaring med at lave emissionsmålinger, og den viden er medvirkende til, at vi kan lave gode OML-beregninger. 

Kontakt os for at få en pris på en OML-beregning for din virksomhed. Vi kan også lave en kombineret emissionsmåling med efterfølgende OML-beregning på baggrund af målingen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close