Luftemissionsmåling og kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS)

Kursus 4. og 5 marts 2020

Formål med kurset 
Kurset giver en praksisorienteret viden om luftemissionsmålinger. Der gennemgås de vigtigste manuelle metoder (flow, partikler, SO2, tungmetal, dioxin etc.) og kontinuerlige målemetoder (NOx, O2, TOC etc.) herudover beregninger, målestedets egnethed samt homogenitets-test. Der gennemgås kvalitetssikring af AMS iht standarden 14181 og EN16911. I gennemgangen orienteres om praktiske udfordringer med eksempler.

Deltagerne får en viden om målemetoder (manuelle og kontinuerlige), vurdering af målestedet og målestedets egnethed, homogenitets-test, omregninger og beregninger. Der gennemføres simple øvelser i målinger for flow og partikler.

Indhold:
• Målestedets indretning
• Målestedets egnethed
• Homogenitetstest
• Enheder og beregninger
• Flowmålinger
• Partikelmålinger – isokinetik
• Manuelle gasmålinger
• Målinger for metaller, PAH, PCB, dioxiner etc
• Kontinuerlige målinger (SRM / AMS)
• Øvelse i flow og partikelmålinger

Kvalitetssikring af automatiske målende systemer (AMS)
Der gennemgås de vigtigste begreber, der ligger bag normerne EN14181 og EN16911. I gennemgangen inddrages praktiske eksempler herunder udfordringer og problemer ved anvendelsen af normerne. 
Der gives et overblik over hvorledes anlæggernes egne data håndteres fra måling til rapportering. 

Indhold:
 • Kvalitetssikring af AMS – baggrund – standarder
 • QAL1 (herunder usikkerhedsberegning)
 • QAL2 (metode a, b og c)
 • QAL3
 • AST
 • Flow (QAL2, metode d)
 • Datahåndtering AMS
 •  

  Hvem er kurset relevant for?
  Kurset er rettet mod alle, der i dagligdagen beskæftiger sig med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlæg (eks. elektrikere, teknikere, miljøansvarlige) samt tilsynsmyndigheder og rådgivere.

  Hvor og hvornår

  Eurofins Miljø Luft
  4. og 5. marts 2020
  Klokken 9 – 16 begge dage

  Pris
  5.500 DKK ekskl. moms og inkl. forplejning og kursusmateriale. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldte.

  Du kan tilmelde dig kurset ved at sende en mail til Karina Koch på KarinaSchneiderKoch@eurofins.dk 

  Har du spørgsmål til indholdet af kurset, bedes du kontakte:

  Jørn Rokkjær

  Seniorrådgiver

  Jannik Pedersen

  Kunderådgiver

  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close