Regler for støj i beboelsesområdet

Støj er en faktor, som vi alle må leve med i en eller anden grad. Alt efter hvor du bor, kan der være stor forskel på, hvor meget støj du lever med til dagligt. Hvis du bor i et lejlighedsbyggeri eller et centralt byhus, vil der være støj fra de omkringliggende lejligheder samt de mennesker, der færdes omkring din bopæl. Men findes der egentlig nogle regler for, hvor meget der må støjes i beboelsesområderne?

Der findes forskellige grænseværdier, der tages udgangspunkt i, når der forekommer støj. Grænseværdierne viser den støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er acceptabel. Der findes blandt andet grænseværdier for disse typer af støj:

 • Virksomheder
 • Vejtrafik
 • Vindmøller
 • Flyvepladser
 • Hurtigfærger
 • Jernbaner

Alt efter hvornår på dagen det er, kan der være forskel på, hvor meget de forskellige områder må støje. Alle disse grænseværdier er som udgangspunkt vurderet i tre forskellige tidsintervaller:

 • Mandag – fredag kl. 7-18, lørdag kl. 7-14
 • Mandag – fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 7-22
 • Alle dage kl. 22-7

Så hvis du føler dig plaget af støj fra nogle af de ovennævnte områder, findes der altså nogle klare grænser, som kan afhjælpe din sag, hvis det pågældende område overstiger denne grænse.

Oplever du støj fra naboen?

Oplever du støj fra naboen, er det formentligt en anden sag. Reglerne for nabostøj håndteres kommunalt, og det er ikke altid, at der er nogle klare regler for den pågældende støj. Endnu engang gør det en stor forskel, hvis du gentagne gange føler dig generet sent om aftenen, om natten eller tidligt om morgenen.

En tommelfingerregel i forhold til nabostøj er, at du altid bør kontakte din nabo, før du kontakter kommunen. I de fleste tilfælde vil du kunne løse problemet, inden det bliver en konflikt.

Du kan få foretaget en støjmåling

Hos Eurofins Miljø Luft kan vi sagtens hjælpe dig med at foretage støjmålinger, så du kan få et klart svar på, om der kommer for meget støj fra fabrikken eller vindmøllerne ved din bopæl. Vores virksomhed er godkendt af Miljøstyrelsen samt akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af ekstern støj, rumakustik og støj fra arbejdspladser.

Når målingerne er foretaget, vil vi give dig rådgivning og eventuelt udarbejde en handlingsplan, så der kan forekomme en støjdæmpning. Hvis det bliver nødvendigt, hjælper vi dig også meget gerne i dialogen med myndighederne.

 • Efterklangstid
 • Trinlydsdæmpning
 • Støj fra trafik

Hvis du har brug for at få lavet en akustiske måling, er du meget velkommen til at kontakte os:

Per Andersen

Seniorrådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close