Støj på arbejdspladsen

Støj på arbejdspladsen

Når du er på arbejde, er det vigtigt, at du kan udføre dit job uden for mange støjgener. Arbejder du i en virksomhed, hvor støj på arbejdspladsen fylder en stor del af hverdagen kan det være skadeligt for dit helbred. Og støj kan forstyrre og nedsætte koncentrationsevnen betydeligt – og dermed påvirke virksomhedens resultater.

Arbejdstilsynet har fastsat nogle grænser for, hvor meget støj der må være på arbejdspladser generelt:

  • Unødig støjbelastning skal undgås
  • Der må ikke være vedvarende støjbelastning over 85 dB uden beskyttelse
  • Et arbejdsrum skal være isoleret, så det beskytter mod larm udefra
  • De akustiske forhold skal være acceptable – indretning og materialer skal bidrage til dette

Oplever du jævnligt støjgener, og mistænker at alle de ovennævnte krav ikke bliver opfyldt på din arbejdsplads, er der heldigvis råd for det. Der er nogle generelle krav fra myndighederne, som skal overholdes i forhold til måling af støj på arbejdspladsen. Derudover kan en kortlægning af arbejdspladsstøj være en fordel i forhold til Arbejdspladsvurdering. 

Et passende støjniveau bidrager i høj grad til et sundt indeklima – samt et godt arbejdsmiljø.

Eurofins Miljø Luft foretager støjmålinger

Arbejdstilsynet stiller krav om, at der skal foretages støjmålinger med passende mellemrum. Vi anbefaler, at du allierer dig med Eurofins Miljø Luft, så du er sikker på at få de rette resultater og kompetent rådgivning.

Eurofins Miljø Luft har mange års erfaring med støjmålinger for den danske industri. Vi tilbyder udførelse af målinger og beregninger af støj, så din arbejdsplads kan få klarlagt de aktuelle behov og eventuelt modtage rådgivning på området. Udover at støjmålinger er et krav fra Arbejdstilsynet, kan målingerne under mange omstændigheder bidrage til bedre trivsel på arbejdspladsen. Ved at ændre på støjniveauet, så får alle medarbejdere nemlig mulighed for at udføre sit arbejde så uforstyrret som muligt.

FAQ:

Der er en generel grænse på 85 dB(A). Det betyder dog ikke at der er frit slag. Støjen på arbejdspladsen må som regel heller ikke være uhensigtsmæssig.

Lyden fra et ventilationsanlæg er oftest ikke i nærheden af grænseværdien. Men i et kontor er det ikke acceptabelt med 85 dB(A) på grund af ventilation. Støj på arbejdspladsen kontrolleres af Arbejdstilsynet.

Det er Arbejdstilsynet der kontrollerer virksomheder for blandt andet den interne støj. Ud over støjgrænsen på 85 dB(A) – der medfører påbud om brug af høreværn

 – så findes der en del regler om for eksempel den såkaldte efterklangstid.

Støj er lyd der generer os. Så uanset om det er musik eller lyden fra en ventilation, så er det støj hvis det er uønsket. Genen medfører oftest stress og for nogle mennesker er langtidsvirkningen kendt.

Og derfor går man så langt at sige at støj kan slå ihjel – og undersøgelser viser også dette entydigt. 

Kontakt os herunder:

Per Andersen

Seniorrådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close