Støjmåling

Har du brug for at få foretaget en:
• Støjkortlægning eller lignende
• Støjmåling af en eller flere støjende kilder
• Støjmåling af støj på arbejdspladsen
• Rum-akustik (for eksempel efterklangstid)

Så kan Eurofins Miljø Luft hjælpe dig. 

Vi hjælper med måling af støj

Vi udfører måling og beregning af ekstern støj, og derudover tilbyder vi måling af for eksempel rumakustik og arbejdspladsstøj. Eurofins Miljø Luft er godkendt af Miljøstyrelsen (akkrediteret af DANAK).

Vi hjælper med at gennemføre:
• støjmåling og beregning (støjkortlægning) af støj fra virksomheder
• støj på arbejdspladsen (i forbindelse med for eksempel APV og trivsel)
• støj fra maskiner, bestemmelse af den såkaldte kildestyrke
• støj i boliger
• akustik i rum, rumakustiske for eksempel efterklangstid
• niveauet af lavfrekvent støj.

Rådgivning om for eksempel støjdæmpning kan også udføres.

Har du brug for at få lavet en støjmåling?

Støjkortlægning

Støjmåling og beregning af ekstern støj beskrives i for eksempel en miljøgodkendelse, som krav til støjmåling og krav om dokumentation udført som “miljømåling – ekstern støj”. Dette er en støjkortlægning. Vi udarbejder dokumentationen, der viser om støjvilkår i en miljøgodkendelse eller påbud er overholdt eller overskredet. Udover dokumentation hjælper vi også med at rådgive omkring for eksempel støjdæmpning. Eller hvis dét at have styr på den støj, der kommer fra virksomheden er interessant, uden der er krav om det via vilkår. Det er vigtigt at finde en samarbejdspartner, som sætter kvalitet og anvendelighed i fokus. Vores team består af medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik, tekniske anlæg og processer.

Arbejdspladsstøj

Udover krav fra myndighederne om måling af støj på arbejdspladsen, kan samme kortlægning af arbejdspladsstøj være et godt redskab i forhold til APV, ArbejdsPladsVurdering. Eurofins Miljø Luft råder over moderne udstyr, og er som nævnt akkrediteret af DANAK til at gennemføre de nævnte målinger. 

Her kan du læse mere akustiske målinger:

Kontakt os for at få lavet støjmålinger:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close