Støjmåling

Eurofins tilbyder erfaren rådgivning, måling og beregning inden for en lang række områder, herunder

 • støj fra virksomheder, måling og beregning (støjkortlægning)
 • støj på arbejdspladsen (eventuelt kortlægning, APV, trivsel),
 • vejtrafikstøj (støj fra veje)
 • støj fra maskiner, bestemmelse af den såkaldte kildestyrke
 • støj i boliger
 • akustik i rum, rumakustiske parametre som for eksempel efterklangstid

Eurofins Miljø Luft er godkendt af Miljøstyrelsen (akkrediteret af DANAK) til at udføre måling og beregning af ekstern støj, samt måling af for eksempel rumakustik og arbejdspladsstøj.

 

Støj fra virksomheder

Støjmåling og beregning af ekstern støj fra virksomheder. Dette er oftest et krav i for eksempel en miljøgodkendelse. Krav der også omfatter dokumentation udført som “miljømåling – ekstern støj”. Dette er en støjkortlægning.

Støjdæmpning – Vi hjælper også med rådgivning omkring for eksempel støjdæmpning. Eller hvis der ønskes at holde styr på den støj, der kommer fra virksomheden, uden der er krav om det via vilkår.

 

Støj på arbejdspladsen

Udover krav fra myndighederne om måling af støj på arbejdspladsen, kan en støjkortlægning af arbejdspladsstøj være et godt redskab i forhold til APV, ArbejdsPladsVurdering. Og med fokus på trivsel er dét vores erfaring at det tæller højt.

 

Vejtrafikstøj

Beregningerne kan for eksempel være omfattet af krav i et projekteret nyt boligområde, så støjniveauet skal dokumenteres.

Vi er din samarbejdspartner, der sætter kvaliteten i fokus. Vores team er erfarne medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik, tekniske anlæg og processer. Eurofins Miljø Luft råder over moderne udstyr, og er som nævnt akkrediteret af DANAK til at gennemføre de nævnte lydmålinger.

Har du brug for at få lavet en støjmåling?

Eurofins tilbyder også akustiske målinger inden for blandt andet:

 • Luftlyd-isolation
 • Efterklangstid
 • Trinlydsniveau
 • Måling af støj fra installationer. For eksempel tekniske anlæg som ventilation, elevatorer, teknikrum.

Ud over at være et vigtigt værktøj i det daglige arbejde er dokumentation af de akustiske forhold ofte et krav.

Ved byggeri og/eller indretning af boliger, erhvervslokaler, børnehaver samt undervisningslokaler, er det vigtigt at tænke på akustikken.

Man skal således være opmærksom på og have dokumentation for, at lokalerne lever op til Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet’s anvisninger. I flere og flere tilfælde bliver der stillet krav om at dokumentere, at nybyggeri overholder Bygningsreglementet’s krav til de akustiske forhold.

Eurofins kan hjælpe med målinger og beregninger, som kan dokumentere, om de almene bygningsakustiske krav er overholdt.

Akustik er også et spørgsmål om velvære. Folks velbefindende i en bygning afhænger blandt andet af akustikken. Derfor stiller myndighederne en række krav til de akustiske forhold i nybyggeri. Bygningsreglementets kapitel 9 handler om krav til akustikken. Her står grundlæggende, at bygninger skal udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.

Eurofins er i besiddelse af det nyeste måleudstyr, der gør det muligt direkte på stedet at beregne de relevante parametre, for eksempel efterklangstiden og luftlyd-isolationen.

Alt vores akustiske udstyr er sporbart kalibreret. Det vil sige at vores kalibratorer, støjmålere, mikrofoner med videre bliver kalibreret ved et DANAK-laboratorium efter faste retningslinjer.

Her kan du læse mere akustiske målinger:

Kontakt os for at få lavet støjmålinger:

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er en støjkortlægning?
  Det kan være en samling lydmålinger af støjen fra samtlige støjkilder på en virksomhed. Først målinger, derefter beregninger og afslutning med en rapport.

  Vores virksomhed har fået klager over støj – hvad gør vi?
  Det er en af Eurofins Miljø Luft’s virkelig stærke kompetencer. Vi kan hjælpe jer hele vejen og kan for eksempel starte med måle støjen. Eventuelt tage dialogen for jer med klagerne eller kommunen.

  Kan man anvende en støjmåling i forbindelse med en trivselsundersøgelse?
  Ja det er nok noget af det bedste man kan gøre for sine medarbejdere. Det er også det Arbejdstilsynet kan give påbud om at få gennemført.

  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close