Akustisk måling

Med akustiske målinger kan man måle larm, efterklang, støj og lydisolation i beboelse, kontorer, produktionslokaler samt byggerier. 

Eurofins Miljø Luft tilbyder akustiske målinger af blandt andet:

  • Luftlydisolation
  • Efterklangstid
  • Trinlydsdæmpning
  • Støj fra trafik

Akustiske målinger kan være et vigtigt redskab til at sikre velvære og trivsel både på arbejdspladser og i hjemmet. Dokumentation af akustiske forhold er også krav fra byggereglementet og At-anvisning nr. A.1.16. Dette gælder specifikt for kontorer og produktionslokaler. Akustikken har også stor betydning, når man bygger erhvervslokaler, undervisningslokaler og institutioner – specielt børnehaver og vuggestuer. 

Eurofins kan hjælpe jer med at lave målinger og beregninger, som dokumenter, at I overholder de bygningsakustiske krav.

Akustik er også et spørgsmål om velvære

Medarbejders og beboers velbefindende i en given bygning afhænger af flere ting – blandt andet akustikken. Dette er årsagen til at myndighederne stiller krav til akustiske forhold i nybyggeri. I bygningsreglementets kapitel 9 er kravene til akustikken beskrevet. Essensen af kapitlet er, at når bygninger bliver bygget og indrettet, så skal brugerne være sikret ordentlige og tilfredsstillende lydforhold. 

Der bliver oftere og oftere stillet krav om dokumentation for at nybyggeri overholder bygningsreglementets krav til akustiske forhold. 

Måling af bl.a Luftlydisolation & Trafikstøj

Hvis I har brug for akustiske målinger, kan Eurofins Miljø Luft blandt andet hjælpe jer med måling af:

  • Luftlydisolation og beregning
  • Efterklangstid og beregning af absorptions-arealet
  • Trinlydsdæmpning og beregning af L’n,w
  • Trafikstøj både udendørs og indendørs (samt beregning heraf)
  • Støj fra installationer

Vi har naturligvis det nyeste måleudstyr, som gør det muligt at beregne de relevante parametre, f.eks. efterklangstid og luftlydisolation, på målelokationen. Vores kalibratorer, stålmålere, mikroner og alt andet udstyr er kalibreret ved et DANAK-laboratorium efter deres faste retningslinjer. Vores måleudstyr udfører dermed troværdige og præcise akustiske målinger. 

Hvis du har brug for at få lavet en akustiske måling, er du meget velkommen til at kontakte os:

Per Andersen

Seniorrådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close