Akustisk måling

Med akustiske målinger kan vi hjælpe dig med måle larm, efterklang, støj og lydisolation i beboelse, kontorer, produktionslokaler samt byggerier. 

Eurofins Miljø Luft tilbyder akustiske målinger af blandt andet:

  • Luftlydisolation
  • Efterklangstid
  • Trinlydsdæmpning

Akustiske målinger kan være et vigtigt redskab til at sikre velvære og trivsel både på arbejdspladser og i hjemmet. Dokumentation af akustiske forhold er også krav fra byggereglementet og At-anvisning nr. A.1.16. Dette gælder specifikt for kontorer og produktionslokaler. Akustikken har også stor betydning, når man bygger erhvervslokaler, undervisningslokaler og institutioner – specielt børnehaver og vuggestuer. 

Eurofins Miljø Luft kan hjælpe dig med at lave målinger og beregninger, som dokumenter, at din virksomhed overholder de bygningsakustiske krav.

Akustik er også et spørgsmål om velvære

Medarbejders og beboers velbefindende i en given bygning afhænger af flere ting – blandt andet akustikken. Dette er årsagen til at myndighederne stiller krav til akustiske forhold i nybyggeri. I bygningsreglementets kapitel 9 er kravene til akustikken beskrevet. Essensen af kapitlet er, at når bygninger bliver bygget og indrettet, så skal brugerne være sikret ordentlige og tilfredsstillende lydforhold. 

Der bliver oftere og oftere stillet krav om dokumentation for at nybyggeri overholder bygningsreglementets krav til akustiske forhold. 

Måling af luftlydisolation

Hvis du har brug for akustiske målinger, kan vi blandt andet hjælpe jer med måling af:

  • Luftlydisolation og beregning
  • Efterklangstid og beregning af absorptions-arealet
  • Trinlydsdæmpning og beregning af L’n,w
  • Støj fra installationer

Vi har naturligvis det nyeste måleudstyr, som gør det muligt at beregne de relevante parametre, f.eks. efterklangstid og luftlydisolation, på målelokationen. Vores kalibratorer, stålmålere, mikroner og alt andet udstyr er kalibreret ved et DANAK-laboratorium efter deres faste retningslinjer. Vores måleudstyr udfører dermed troværdige og præcise akustiske målinger.

FAQ:

Akustikken i et rum kan bestemmes ved at måle på hvordan den efterfølgende lyd fra et meget højt brag “dør hen”. Med denne metode kan analyser bestemme rummets såkaldte efterklangstid ved lige så mange frekvenser der ønskes – stort set.

Efterklangstiden oplyses dog oftest blot ved en middelværdi af et antal frekvensbånd. Man kan sige at målingen og analysen af lyden viser rummets fingeraftryk, rummets karakter.  

Udover måling af et rums såkaldte efterklangstid, kan dæmpning af lyd gennem vægge, gulve og lofter gennemføres.

Ved at finde differensen med lyd fra et rum til et andet og anvende en metode til formålet, så kan man finde en værdi for lyddæmpning fra rum til rum. Dette kan også omfatte lyd frembragt af trin i et andet rum.

En “god akustik” refererer ofte til at den såkaldte efterklangstid er kort. Så derhjemme og på arbejdet er god akustik blandt andet vejen til velbefindende.

God akustik kan være med til at øge muligheden høre tale, når der for eksempel er mange mennesker i samme store rum.

Hvis du har brug for at få lavet en akustiske måling, er du meget velkommen til at kontakte mig:

Per Andersen

Seniorrådgiver

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close