Teknisk kontrol

Teknisk kontrol er afgørende for at arbejdsredskaberne i det daglige arbejde virker og lever op til eksterne krav. Den tekniske kontrol sikrer, at redskaberne er sikre og trygt kan benyttes. 

Eurofins Miljø Luft tilbyder teknisk kontrol af flere forskellige redskaber – blandt andet kontrol af:

Tekniske kontroller er ofte et krav fra både myndigheder og kunder, hvilket der er flere forskellige årsager til:

  • Produktionen kan være sårbar over for forureninger som fx partikler eller mikroorganismer
  • Kunderne kræver dokumentation for styring af produktionsomstændighederne
  • Myndighederne forventer dokumentation af tekniske installationer – blandt andet af stinkskabenes effektivitet.

Hvis jeres virksomhed har brug for at få udført teknisk kontrol af jeres udstyr, kan vi hjælpe jer både med den tekniske kontrol og dokumentation herfor. 

Kontakt Michael hvis I har brug for at få udført teknisk kontrol:

Michael Pedersen

Civilingeniør

Du kan læse mere om vores forskellige tekniske kontroller her:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close