Luftkvaliteten på operationsstuer

På operationsstuer er det meget vigtigt, at den mikrobiologiske luftkvaliteten er af høj kvalitet. Hvis operationsstuen er uren (for eksempel hvis kimtallet i luften er for højt), kan det have store konsekvenser – både rent økonomisk, men også for patienterne. Derfor er det vigtigt at kontrollere den mikrobiologiske luftkvalitet i henhold til de gældende danske retningslinjer.

Anbefalinger for luftkvalitet på operationsstuer

Eurofins Miljø Luft kan hjælpe jer ved at kontrollere luftkvalitet på operationsstuer. Vores undersøgelser og tests udføres i henhold Statens Serum Instituts vejledende retningslinjer for hygiejnisk luftkvalitet på operationsstuer. Deri er der opstillet en række kontrolværdier, som er afhængige af formålet med undersøgelsen, samt hvilken ventilationstypen der er installeret på operationsstuen.

I bør foretage kontrol løbende, men særligt i forbindelse med:

Vi tilbyder jer måling, analyse og rådgivning i forbindelse med mikrobiologisk luftkvalitet på operationsstuer

Eurofins Miljø Luft har flere års erfaring med at foretage luftmålinger og laboratorieanalyser på operationsstuer. Vi ved, hvor vigtigt det er, at målingerne bliver lavet med største omhu – og uden at vi forstyrrer jeres arbejdsprocesser på de pågældende operationsstuer. Alle analyser bliver lavet på vores eget laboratorium. På det det mikrobiologiske område er Eurofins det nationale referencelaboratorium.

Udover måling og analyse kan vi også tilbyde jer rådgivning i forbindelse med opstilling af måleprogram og forslag til eventuelle afhjælpende tiltag.

Har I brug for at få lavet målinger og analyser af luftkvaliteten på operationsstuer, er I velkomne til at kontakte os:

Michael Pedersen

Civilingeniør

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close