Åndedrætsværn til trykluft

Det er vigtigt at kontrollere den trykluft som indåndes, når I anvender trykluftsforsynet åndedrætsværn. Det er med til at sikre, at brugeren af åndedrætsværnet ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger af trykluften. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om trykluft til åndedrætsværn, som foreskriver kravene til opbygning, brug samt vedligeholdelse af trykluft. Arbejdstilsynet har blandt andet opstillet følgende krav:

Arbejdstilsynets acceptværdier:

Kulilte ≤ 2,5 ppm
Kuldioxid ≤ 500 ppm
Vandindhold ≤ 700 mg m3
Totalt olieindhold (aerosol og damp) ≤ 0,1 mg m3
Nitrøse gasser (NO1 og NO2) ≤ 0,5 ppm
Svovldioxid ≤ 0,04 ppm
Svovlbrinte ≤ 0,7 ppm
Skimmel ≤ 10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat                         
Faste partikler (total) ≤ 0,5 mg m3
Bakterier ≤ 10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat
Organiske opløsningsmidler ≤ 0,1 mg m3
Enterobakterier Må ikke forekomme

I Arbejdstilsynets vejledning fremfår det desuden, at selve sammensætningen af åndemiddelluft bør svare til den, der forekommer i frisk luft. Dermed kan I undgå unødige påvirkninger af forureninger fra trykluftanlæggets. I vejledningen er der også anvisninger for, hvordan et trykluftanlæg kan opbygges, så trykluftens kvalitet lever op til vejledningskravene. Én af de ting som er beskrevet, er hvad I bør være opmærksomme på, når I vælger filtre samt når i anvender dem.  

Prøvetagning af mikrobiologiske analyser

Arbejdstilsynet lægger op til at prøverne bliver udtaget af kondensatet og ikke i selve luften. Derfor er kravene, som er beskrevet i ovenstående skema, rettet mod dette. I vejledningen er det desuden angivet, at I bør få analyseret åndemiddelluften med jævne mellem – i gennemsnit én gang om året. 

Eurofins Miljø Luft vil anbefale, at der yderligere bliver suppleret med prøvetagning for totalkim i selve trykluften, da prøvetagning og analyse for mikroorganismer i kondensatet ikke nødvendigvis giver den samme viden om kvaliteten af selve trykluften. Vores anbefaling er, at indholdet af totalkim i åndemiddelluften ikke overskrider 200 kim/m³.

Hvordan vi hjælper jer
Eurofins Miljø Luft sørger for at levere prøvetagningsudstyr sam opsamlingsmedier. Derudover tilbyder vi måling og analyse af alle de parametre, som er nævnt i den ovenstående tabel. Vi kan også hjælpe jer med gennemgang og vurdering af trykluftanlæg.

Hvis I har brug for måling og analyse af trykluft i åndedrætsværn, så kan I altid kontakt os:

Michael Pedersen

Civilingeniør

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close