Emission

Emissionsmålinger skal sikre, at jeres virksomhed overholder myndighedernes krav. I jeres miljøgodkendelse er der stillet krav eller grænseværdier for virksomhedens emission. Det er jeres pligt at kende og dokumentere virksomhedens emissioner. Eurofins Miljø Luft kan hjælpe jer med at få lavet emissionsmålinger, så I kan dokumentere jeres luftemission. 

Ikke alle emissioner er belastende for miljøet. Luftemissioner er de luftbårne stoffer, som udsendes fra en virksomhed/anlæg. I produktionsvirksomheder og fyringsanlæg samt forbrændingsanlæg kan luftemissionerne have en påvirkning af miljøet.  Derfor skal der løbende laves emissionsmålinger, som dokumenterer disse virksomheders emission.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en luftvejledning, som angiver grænseværdierne for en række forskellige luftemissioner. De forskellige stoffer er kategoriseret i forhold til deres påvirkning af mennesker og miljø. Miljøstyrelsen stiller derfor krav til at vejledningen overholdes, og at I som virksomhed kan dokumentere, at I ikke overskrider grænseværdierne.

Vejledningen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Emissionsmåling af din virksomhed

Når man laver emissionsmålinger, er de tilpasset den enkelte virksomheds behov og mål. Det er derfor vigtigt, at man på forhånd har tilrettelagt målprogrammet, så det opfylder jeres mål.

Vi har mere end 25 års erfaring med emissionsmålinger. Denne erfaring gør, at vi er kvalificeret til at vurdere jeres emissionsmålings-behov. Når vi har lavet målingerne, kan vi vurdere om I overholder grænseværdierne samt rådgive om jeres muligheder for emissionsbegrænsninger.

Du kan finde mere informationer her om:

Kontakt os, hvis I har brug for at få lavet emissionsmålinger:

Peter
Søller

Kunderådgiver

Jannik Pedersen

Kunderådgiver

Martin
Bech

Kunderådgiver

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er luftemissioner?

Luftemissioner er i miljømæssig sammenhæng et udtryk for de luftbårne stoffer, der udsendes fra en virksomhed eller en anlæg

Hvorfor skal man måle luftemissioner?

Virksomheder skal måle deres udledninger for at dokumentere myndighedernes krav og sikre et rent miljø

Hvad betyder OML?

OML står for ”Operationelle Meterologiske Spredningsmodeller”, som er en teoretisk model, der kan beregne udbredelsen af luftforurening ud til afstande på 10-20 kilometer fra kilderne

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close